Disclaimer -
full
image
#666666
https://www.arcobel.com/newsite/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.arcobel.com/
#26ade4
style2

Disclaimer

1) Beëindiging van diensten / website
Arcobel Embedded Solutions (= AES) kan deze website wijzigen haar diensten staken op ieder moment met of zonder kennisgeving. AES is niet aansprakelijk voor u of een derde partij als gevolg van een dergelijke wijziging of beëindiging.

 
2) Disclaimer
De informatie op deze website wordt door AES met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. AES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 
3) Beperking van de aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. AES levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AES de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. AES kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u ons contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AES geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. AES kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. AES verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 
4) Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 
5) Leveringsvoorwaarden
Onze leveringen en arbeidsvoorwaarden conform de voorwaarden van de “FHI, federatie van technologie branches” in Amersfoort.

 
6) Prijs
In geval van beëindiging van de gebruikte componenten, zullen de systemen worden geleverd met equivalenten of producten met hogere prestaties voor dezelfde prijs. Alle prijzen zijn per stuk en exclusief BTW. Prijzen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

 
7) Aanvullende informatie
Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Arcobel Embedded Solutions BV, Heesch, Nederland. Alle vragen met betrekking tot deze website of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan webmaster@arcobel.nl. Dank u voor uw interesse in Arcobel Embedded Solutions.

 
8) Klant log-in
Geregistreerde klanten kunnen inloggen via onze klantportaal. Zij kunnen hier informatie vinden over onder andere actuele orderinformatie.
klik hier > voor een legenda van het klante portaal.

paged
Loading posts...
link
#6E787E
off
none
loading
off